Gume na obroke: Pogoji poslovanja

POGOJI IN DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV HITREGA KREDITA – preko spletne trgovine

 

Določila in pogoji veljajo za hitri potrošniški kredit kreditodajalca Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Lastnosti hitrega kredita oddanega preko spletne strani:

1.    Obrestna mera se določi v skladu z vsakokrat veljavno poslovno politiko Summit Leasinga Slovenija, kar trenutno znaša 8 % letno.  

2.    Minimalni znesek kredita je 125,00 EUR, maksimalni znesek 8.000,00 EUR

3.    Minimalni obrok je 10 EUR

4.    Odplačilna doba je lahko od 3 do 60 mesecev

5.    Stroški financiranja (zavarovanje in odobritev 1,5 %) so porazdeljeni med obroke

Strošek zavarovanja je odvisen od višine izpostavljenosti stranke na Summit Leasing Slovenija d.o.o.

Ročnost

12 mesecev

24 mesecev

36 mesecev

48 mesecev

60 mesecev

Premija

3,745%

4,998%

7,174%

7,921%

8,519%6.    Kredit se mesečno odplačuje z direktno bremenitvijo osebnega računa

7.    Seštevek kreditne izpostavljenosti kupcev pri Summit Leasing Slovenija ne sme presegati 8.000,00 EUR.

 

Za pridobitev spletnega kredita morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 

ü  Ste fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ob sklenitvi kredita niste mlajši od 18 in ste redno zaposleni za nedoločen čas pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali v državah Evropske unije ali pa

ü  imate status upokojenca.

ü  Ste imetnik osebnega računa na območju SEPA, ki omogoča odprtje direktne bremenitve.

 

Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, kmetje, osebe, ki opravljajo javna dela, prejemajo avtorski honorar ali plačilo iz naslova pogodb o poslovodenju, NE morejo pridobiti hitrega kredita.

Izkazan priliv iz naslova plače ali nadomestila za čas porodniškega dopusta mora biti enak ali višji od 90% neto minimalne plače, kar trenutno znaša 643,36 EUR Izkazan priliv pokojnine mora biti vsaj 85% neto minimalne plače, kar je trenutno 607,62 EUR in predstavlja znesek iz obvestila ZPIZ-a naveden pod “skupno nakazilo”. Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine.

 

Postopek odobritve kredita in pogoji za odobritev kredita preko spleta:

1.    Stranka na spletni strani kreditnega posrednika izbere želene artikle in med možnostmi plačila izbere možnost financiranja s Summit spletnim kreditom.

2.    V naslednjem koraku vnese svoje podatke na podlagi katerih se preveri izpostavljenost pri podjetju Summit Leasing Slovenija in Zavarovalnici Sava. V kolikor je preverjanje uspešno, stranka prejme na vpisan elektronski naslov v vpogled pogodbeno dokumentacijo in nadaljnja navodila.

3.    V kolikor se bo od stranke zahtevala še podporna dokumentacija, bo potrebno na elektronski naslov [email protected] naslednje dokumente:

 

VSI

Osebna izkaznica,  potni list ali  vozniško dovoljenje (v obliki kartice)

Davčna številka

Bančni izpisek:

  zadnji originalni bančni ali

  originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače ali

  originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko:

-      izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali

-      izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni)

-      do zadnjega v mesecu lahko predložite izpisek, za pretekli ali predpretekli mesec

-      TRR na območju SEPA (tuj državljan mora imeti odprt TRR pri eni od bank v Sloveniji)

ZAPOSLENI

Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem

mesecu. Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, stranka predloži še ujemajočo plačilno listo za priliv z

izpisa.

V kolikor kreditojemalec poleg plače prejema nadomestilo iz invalidskega zavarovanja (šifra 09 iz Obvestila ZPIZ) ali prejema dve plači (za oba nakazila potrebno predložiti ujemajočo plačilno listo), se kot priliv šteje seštevek vseh delnih prilivov.

OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU

Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklene kreditno pogodbo za čas trajanja zaposlitve, vendar ne več kot 12 mesecev.

ZAPOSLENI V TUJINI

To so osebe zaposlene pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države EU in prejemajo plačo v EUR. Plačo lahko prejema na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU (območje SEPA). Poleg osnovne dokumentacije mora kreditojemalec priložiti še originalno plačilno listo, iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku.

TUJI DRŽAVLJANI

Poleg izpiska predloži obvezno še plačilno listo, kjer se izplačilo ujema z nakazilom na bančnem izpisku, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas. Plačo mora prejemati na TRR odprt v Sloveniji.

UPOKOJENCI

Z izpisa mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu ne piše POKOJNINA ali ZPIZ ali PENZ ali če je stranka mlajša od 62. let, predloži še odrezek, ki ga prejme iz ZPIZ-a. Pokojnina je lahko prikazana pod šifro 01 in/ali 09.

 

 

Potek odobritve spletnega kredita:

 

1.    Po vlogi za kredit, ki jo izpolnite ob nakupu, boste na vaš elektronski naslov prejeli vso dokumentacijo, ki jo boste v enem izmed naslednjih korakov tudi podpisali:

ü standardne predhodne informacije,

ü kreditna pogodba

ü soglasje za direktno bremenitev

ü upravno izplačilna prepoved

ü privolitev stranke za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja

ü izjava na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

 

2.    Osebna identifikacija in vpogled v Sisbon bazo je pogoj za odobritev kredita, zato vas bodo v naslednjih dneh po vašem podpisu kreditne dokumentacijo kontaktirali iz dostavne službe. Z dostavljavcem se boste dogovorili za krajši obisk, kjer se bo na podlagi uspešne osebne identifikacije opravil še vpogled v Sisbon bazo. V kolikor bodo vaši podatki v Sisbon bazi ustrezali pogojem za odobritev kredita, je vaš kredit odobren in boste prejeli obvestilo na vaš elektronski naslov. V nasprotnem primeru, če bo preverjanje neuspešno, bo zahtevek za kredit žal zavrnjen.

  1. Direktno bremenitev na osnovi vašega soglasja odpre pri vaši banki Summit Leasing Slovenija. Obroke po kreditni pogodbi plačujete vsakega 18. v mesecu preko direktne  bremenitve vašega osebnega računa. 

Nakup gum na obroke

Prijava na e-novice

Bodite na tekočem z zadnjimi novicami iz sveta avtomobilizma, koristnimi nasveti za voznike in Avtostopovimi akcijami samo za naročnike.

Izberi količino